Måned: april 2017

Generalforsamling i Dagnæs HK

 

Onsdag d. 26-04-2017 kl. 19.00

Afholdes i Torstedhallens lokaler på Søndergårdsallé 24

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent samt referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskabet samt budget.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Vedtægtsændring (1 revisor i stedet for 2)
  7. Valg af bestyrelse. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
  8. (Kassere + medlem ønsker ikke genvalg)
  9. Valg af 2 revisorer for 1 år.
  10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 14 dage før afholdelsen.

 

Bestyrelsen