2017 – Referat

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent samt referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskabet samt budget.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Vedtægtsændring (1 revisor i stedet for 2)
  7. Valg af bestyrelse. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
  8. (Kassere + medlem ønsker ikke genvalg)
  9. Valg af 2 revisorer for 1 år.
  10. Eventuelt.

Referat af Generalforsamling Onsdag d. 26-04-2017 kl. 19.00

Valg af Dirigent /stemmetæller
• Brian Berg valgt som dirigent.
• Brian Berg som stemmetæller og referat tager.

Formand Gert Schreiber fortalte om året der var gået
• Svær sæson, overlevelset lige i Jylland serien og serie rykket ned fra deres gruppe.
• Der er en stor opgave fremover med at skaffe sponsor og økonomi.
• Sagde for vel og tak til kassere Jes Hedelund Boelt som har valgt at sige stop.
• Beretning enstemmigt – GODKENDT

Kassere Jes Hedelund Boelt fortalte om regnskabet
• Vi har haft et godt resultat
• Næste år kan blive hård, der skal kæmpes for mere økonomi, alle sponsorater stopper og der skal tegnes nye.
• Uden tilgang at mere økonomi vil man i næste sæson lave et stor underskud (Kontakt kassere for at se budget)
• Derfor forslåes en kontingentstigning for at dække udgifterne til JHF/DHF
• Regnskab enstemmigt – GODKENDT

Fastsættelse af kontingent
• Efter forslag af kontingent stigning i den nye sæson, blev følgende bestemt
• Kontingent stiger for alle medlemmer i Dagnæs Håndboldbold klub fra 1000 kr. årligt til 1100 kr. årligt.
• Kontingent stigen sker for at holde fast i klubben start målsætning om at dække JHF/DHF udgifter.
• Fastsættelse af kontingent enstemmigt – GODKENDT

Fastsættelse af kontingent
• Ingen Indkomne forslag
• Indkomne forslag enstemmigt – GODKENDT

Vedtægtsændring (1 revisor i stedet for 2)
• Vedtægtsændring (1 revisor i stedet for 2) – enstemmigt valgt
• Vedtægtsændring forslag enstemmigt – GODKENDT

Valg af bestyrelsen, Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
• Kassere Jes Hedelund Boelt ønsker IKKE genvalg
• Bestyrelsesmedlem Lars Lykke Wenneberg ønsker IKKE genvalg
• Ny kassere Sebastian Ulrich –  enstemmigt valgt
• Ny Bestyrelsesmedlem – Ikke fundet (Generalforsamlinger har givet bestyrelsen beføjelse til selv at finde dette medlem)

Klubbens bestyrelse vil i en periode indtil ny bestyrelsesmedlem er fundet være bestående af 4 personer.

• Formand Gert Schreiber
• Næst formand Kim Schreiber
• Kassere Sebastian Ulrich
• Bestyrelsesmedlem Morten Schreiber
• Bestyrelsesmedlem – Ingen

Fastsættelse af kontingent 
• Revior Peder Brønd opstillet efter aftale med ham, han kunne ikke være tilstede på generalforsamlingen – enstemmigt valgt

Eventuelt
• Intet under evt.

MVH
Bestyrelsen