Måned: april 2016

Generalforsamling i Dagnæs HK

 

Torsdag d. 28-04-2015 kl. 19.00

Afholdes i Torstedhallens lokaler på Søndergårdsallé 24

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent/stemmetæller.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.                                                                                                                                  – Vedtægtsændringer.
  5. Valg af betyrelse + suppleant. ( Næstformand )
  6. Valg af revisor + suppleant.
  7. Eventuelt.

 

Bestyrelsen