2016 – Referat

Dagsorden:

• Valg af dirigent/stemmetæller.
• Formandens beretning.
• Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
• Indkomne forslag. – Vedtægtsændringer.
• Valg af betyrelse + suppleant. ( Næstformand )
• Valg af revisor + suppleant.
• Eventuelt.

Referat af Generalforsamling Torsdag d. 28-04-2016 kl. 19.00

Valg af Dirigent /stemmetæller
• Anders Olesen valgt som dirigent.
• Anders Mathias Christensen som stemmetæller og referat tager.

Formand Gert Schreiber fortalte om året der var gået
• Målsætning delvis opnået – Jyllandserien opnået, andre hold tæt på.
• Sønderjyske var forbi i pokalen – Storsucces ca. 650 tilskuere
• Kort snak om haltid – Ser ud til vi får ønsket tider i den nye sæson
• Beretning enstemmigt – GODKENDT

Kassere Jes Hedelund Boelt fortalte om regnskabet
• Vi har haft et godt resultat
• Næste år kan blive hård, der skal kæmpes for mere økonomi
• Regnskab enstemmigt – GODKENDT

Forslag om nye vedtægter (rettelser)
• Vedtægter gennemgået
• Vedtægter enstemmigt – GODKENDT

Valg af bestyrelsen (ind stemning af to nye bestyrelsesmedlemmer)
• Formand Gert schreiber ønsker genvalg – enstemmigt valgt
• Næstformand Kim Schriber ønsker genvalg – enstemmigt valgt
• Kassere Jes Hedelund Boelt Ønsker genvalg – enstemmigt valgt
• Lars Lykke Wenneberg stillet op – enstemmigt valgt
• Morten Schreiber stillet op – enstemmigt valgt

Klubbens medlemmer stillet spørgsmål ved evt. familie forhold i en foreningsbestyrelse, derfor har man aftalt at disse regler skulle undersøges.
Efter samtale med JHF konsulent Claus Rosenbom Jessen kreds 6 har vi fået konstateret at
overstående bestyrelse er lovlig valgt.

Valg af revior
• Revior Camilla Weinholt Hovgaard opstillet efter aftale med hende, hun kunne ikke være tilstede på
generalforsamlingen – enstemmigt valgt
• Revior Peder Brønd opstillet efter aftale med ham, han kunne ikke være tilstede på
generalforsamlingen – enstemmigt valgt

Eventuelt
• Intet under evt.

MVH
Bestyrelsen