2014 – Referat

Horsens, den 31.08.14

 

Referat af Generalforsamling i Dagnæs HK.

 

Jan Nielsen blev valgt til dirigent. Formandens beretning blev godkendt. Ligeledes blev regnskabet også godkendt.

Valg i henhold til vedtægter. Eric Larsen blev valgt til kasserer og Kim Schreiber til næstformand.

Revisor: Jonas Strunge

Revisor suppleant: Rasmus Kirkegaard

 

Der var ingen indkomne forslag, men under eventuelt blev det vedtaget, at i løbet af året ville vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling for vedtægtsændringer, vedrørende ny placering af

 

Generalforsamling. Skal flyttes fra august til april måned.

Konstituering af bestyrelsen d. 31-08-2014

Formand:                            Gert Schreiber

Næstformand:                    Kim Schreiber

Kasserer:                             Eric B. Larsen

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen