2014 – Indkaldelse

Horsens d. 16-08-2014

 

Generalforsamling i Dagnæs HK

Søndag d. 31-08-2014 kl. 16.00

Afholdes i Horsens Styrkeløft klubs lokaler på Ormhøjgårdvej 10

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent/stemmetæller.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af betyrelse + suppleant. ( Kasserer og bestyrelsesmedlem.) Kasserer ønsker ikke genvalg.
  6. Valg af revisor + suppleant.
  7. Eventuelt.

 

Bestyrelsen