2011 – Referat

Horsens, den 16.08.2011

Referat af Generalforsamling i Dagnæs HK.

Morten Schreiber blev valgt til dirigent.

Punkterne vedrørende Formandens beretning og regnskab blev godkendt, selvom der ikke var noget indhold i disse. Da det er stiftelsen af foreningen.

Valg i henhold til vedtægternes § 6.

Konstituering af bestyrelsen den 16.08.2011.

Formand:        Gert Schreiber

Næstformand:    Kim Schreiber

Kasserer:         Asger Mikkelsen

Suppleant:        Jacob Vase Mikkelsen

Bestyrelsen