Generalforsamling i Dagnæs HK

 

Onsdag d. 26-04-2017 kl. 19.00

Afholdes i Torstedhallens lokaler på Søndergårdsallé 24

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent samt referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af regnskabet samt budget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Vedtægtsændring (1 revisor i stedet for 2)
 7. Valg af bestyrelse. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
 8. (Kassere + medlem ønsker ikke genvalg)
 9. Valg af 2 revisorer for 1 år.
 10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 14 dage før afholdelsen.

 

Bestyrelsen

Generalforsamling i Dagnæs HK

 

Torsdag d. 28-04-2015 kl. 19.00

Afholdes i Torstedhallens lokaler på Søndergårdsallé 24

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent/stemmetæller.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.                                                                                                                                  – Vedtægtsændringer.
 5. Valg af betyrelse + suppleant. ( Næstformand )
 6. Valg af revisor + suppleant.
 7. Eventuelt.

 

Bestyrelsen

Dagnæs HK får ny hjemmeside

Dagnæs HK endelig taget det næste skridt i mod mere integration af vores hjemmeside.

Det er vigtigt at vi tager de rigtige beslutninger for, at skabe mere kontakt til vores medlemmer og omverdenen. Vi har allerede nu kunnet se, at det sociale medie er super vigtigt for vores medlemmer og følgere, når de skal følge med i hvad Dagnæs Hk går og fortager sig.

Vi har pt. brugt vores facebook side utroligt meget. Men vi har længe godt kunnet tænke os, at få vores hjemmeside mere på banen og det håber vi sker nu.