Velkommen til Dagnæs Håndboldklub

Vi er en ren herreklub, som har flere hold til forskellige niveauer, så der er plads til alle.

Hjemmebane – Torsted Hallen:

Adresse  – Torsted Hallen:

 

Generalforsamling Dagnæs Håndboldklub

Tirsdag d. 16-04-2019 kl. 19.00

Afholdes i Torstedhallens lokaler på Søndergårdsallé 24

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent samt referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskabet samt budget.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
  7. Valg af 1 revisorer for 1 år.
  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 14 dage før afholdelsen.